1.TARAFLAR

Metta Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi şahıs şirketinin sahip olduğu mettapsikoloji.online web adresi kısaca “mettapsikoloji” olarak, işbu sözleşmede taraflardan belirtilen web adresini kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca “DANIŞAN” olarak, belirtilen web adresi üzerinden destek verecek olan psikolojik danışman, psikolog ve klinik psikologlar ise “UZMAN” olarak anılacaktır.

DANIŞANLAR ve UZMANLAR, mettapsikoloji uygulamasına kayıt olurken elektronik ortamda beyan edilen SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Belirtilen sözleşmenin konusu mettapsikoloji uygulamasından hizmet alacak olan DANIŞANLARIN , hizmet verecek olan UZMANLARIN 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesindeki hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

3.TANIMLAR

3.1. Danışan (Üye): mettapsikoloji adresinden üyelik bilgilerini doldurmuş, 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, başvurusu kabul edildikten sonra mettapsikoloji adresinden hizmet almak istediğini beyan etmiş kişilerdir. mettapsikoloji platformu 18 yaşından küçüklerin üyelik başvurusunu kabul etmemektedir. Bu konu gerçek yaşını beyan etmemiş ya da yanlışlıkla farklı yaş girmiş kişiler bütün sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

3.2. Uzman ( Danışman): mettapsikoloji uygulamasına uzman olarak görev yapmak istediğini beyan etmiş, gerekli bilgileri ve belgeleri iletmiş, uzmanlığını sunmuş olduğu sertifika ve diplomalarla belgelemiş, mettapsikoloji uygulamasının sunmuş olduğu sözleşmeyi kabul etmiş, sitede kendi bilgilerini güncellemeyi kabul etmiş, uygun saatlerini düzenleyeceğini beyan ve taahhüt etmiş, profil oluşturulduktan sonra mettapsikoloji adresi üzerinden gelen DANIŞANLARA hizmet vermeyi kabul etmiş psikolojik danışman/psikolog/klinik psikolog unvanına sahip kişilerdir.

3.3. Çevrimiçi Terapi/ Çevrimiçi Danışmanlık: UZMANLARIN çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmetini , belirlenen sözleşme kuralları çerçevesinde görüntülü, sesli ve yazılı olarak, mettapsikoloji adresinin oluşturmuş olduğu araçlarla UZMANLAR tarafından ücret karşılığında DANIŞANLARA sunmasıdır.

3.4.Teknik Destek: mettapsikoloji uygulamasında çevrimiçi terapi öncesinde, çevrimiçi terapi anında ya da çevrimiçi terapi sonrasında meydana gelebilecek aksaklıklara e-posta ya da canlı destek aracılığıyla yardımcı olan sistemdir.

3.5. mettapsikoloji : Evimde Terapi Psikolojik Danışmanlık şahıs şirketine ait, çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmeti veren uygulamanın internet adresidir.

3.6. Yorum: DANIŞANLARIN, UZMANLA yapmış olduğu görüşmeden sonra hem uygulama hem de UZMAN hakkında görüşlerini beyan ettiği paneldir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1 Aşağıda belirtilen hak ve sorumluluklar hem DANIŞAN hem de UZMAN için geçerlidir.

4.2. mettapsikoloji yöneticileri, her türlü içeriği ve hizmeti değiştirme ve silme hakkını saklı tutar.

4.3.mettapsikoloji uygulaması üzerinden verilen çevrimiçi terapi /çevrimiçi danışmanlık hizmetinin yüz yüze terapi hizmetzsinin yerini tutmaz. Geleneksel terapi/psikolojik danışmanlık hizmetine zaman, mekan ve ekonomik aksaklıklar nedeniyle ulaşamayan kişilere çevrimiçi ortamda hizmet vermeyi amaçlar. Geleneksel olmayan terapi yöntemi olan çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmeti “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar Yönetmeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Kurallar Yönetmeliği, Amerikan Danışma Etiği” hükümleri çerçevesinde hareket eder. mettapsikoloji adresinden hizmet vermeyi kabul eden ve sözleşmeyi onaylayan psikolojik danışmanlar / psikologlar ve klinik psikologlar bu etik hükümleri bildiğini, bu hükümler çerçevesinde hizmet vereceğini beyan ve taahhüt ederler.

4.4. Çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık her türlü problem alanına hitap eden bir platform değildir. DANIŞAN; kendisine ya da bir başkasına zarar verme düşüncesine sahipse, intihar etmeyi düşünüyorsa mettapsikoloji adresi üzerinden UZMANLAR tarafından verilen destek hizmeti DANIŞAN’a uygun değildir. Olası intihar düşüncesi durumlarında DANIŞAN ve UZMAN arasındaki gizliliğin ihlal edileceği DANIŞAN’a görüşmeye başlamadan yapılandırma sürecinde ifade edilir. İntihar düşüncelerinin ortaya çıkması sonucunda ise UZMAN derhal DANIŞAN’ı en yakın 112 Acil Servis’e ya da yakındaki sağlık kuruluşuna başvuru yapmaya teşvik eder. Ardından mettapsikoloji site yönetimini bu konuda bilgilendirir.

4.5. mettapsikoloji adresi üzerinden hizmet veren UZMANLAR ruh sağlığı alanıyla ilgili tanı koyma, ilaç yazma, ilaç dozu ayarlama, ilacı bırakmayı tavsiye etme gibi yetkinliklere sahip değildir. UZMANLAR gerekli gördüğü yerlerde DANIŞANLARI psikiyatri hekimine yönlendirebilirler. Bu yönlendirme esnasında DANIŞANA hekim ismi belirtmek ya da önermek tamamen UZMAN’ın sorumluluğundadır. Mettapsikolojinin öneriler ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sistem üzerinden ilaç önerisi yapılması durumunda da mettapsikolojinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını tarafalar kabul ve beyan ederler.

4.6 mettapsikoloji uygulamasına üye olabilmek için; önceki süreçlerde üyelik kaydı oluşturmamış olmak, daha önce herhangi bir sebeple uygulamadaki üyelikten geçici süreyle ya da sürekli olarak uzaklaştırılmamış olmak, herhangi bir sebeple sözleşmede yer alan maddelere aykırı hareket etmemiş olmak, formda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmek gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 3.1 maddesine sahip olmayan ziyaretçilerin başvuruları onaylanmış olsa bile bu durum uygulamadan faydalanacakları ve uygulamaya üye oldukları anlamı taşımaz. DANIŞAN; uygulamaya üye olduktan sonra kendisine beyan edilen cep telefonu numarası aracılığıyla gönderilen şifreyi saklamakla yükümlüdür. Danışan oluşturmuş olduğu profili sadece kendisinin kullanacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bu tür durumlarda ortaya çıkacak zarar ve sorumluluklardan DANIŞAN sorumludur.

4.7. Aynı profil üzerinden yakın akraba, arkadaş ya da aile üyeleri görüşme sağlayamaz. Her kişinin kendisi için kayıt olması ve ücret ödemesi gerekmektedir.

4.8.www.mettapsikoloji.online adresine üye olurken ve çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmeti alırken ad, soyad, telefon numarası vs gibi bilgiler eksiksiz ve tam girilmelidir. İşbu kişisel verilen saklanması ve korunması mettapsikoloji yönetimine aittir. Girilen bilgilerdeki eksiklikler nedeniyle mettapsikoloji yönetimi sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki sorumluluk DANIŞANA aittir.

4.9. mettapsikoloji adresine üye olan ve çevrimiçi terapi/ çevrimiçi danışmanlık hizmeti alan DANIŞANLARIN bilgileri sadece ilgili birimler (teknik destek, ödeme birimi) tarafından görülebilir. mettapsikoloji site yönetimi gerekli gördüğü durumlarda danışanların bilgilerini DANIŞAN tarafından hizmet alınmak üzere seçilen UZMANLA paylaşma hakkını saklı tutar.

4.10. DANIŞANLAR mettapsikoloji uygulamasının üye profili oluşturan DANIŞANLARIN iletişim bilgilerini bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

4.11.Çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmeti DANIŞAN’ın isteğine göre mesajlaşma, sesli görüşme ya da görüntülü görüşme olarak üç şekilde gerçekleştirilir. Hizmet süreleri 45 dakikadır. Hizmet süresi boyunca DANIŞAN’dan kaynaklı aksaklıklar UZMAN tarafından telafi edilmek zorunda değildir. DANIŞAN kullanmış olduğu bilgisayar, tablet ya da telefonda meydana gelen aksaklıklardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder, kullanılmayan süreleri talep edemez. Aynı şekilde UZMAN’dan kaynaklı süre kaybında ise mettapsikoloji i adresi bu sürenin telafi edilmesinden sorumludur. UZMANLAR bu konudaki sorumluluklarını kabul ve taahhüt ederler.

4.12. mettapsikoloji DANIŞANLARIN ya da UZMANLARIN internet hızlarından ve bağlantı kalitelerinden sorumlu değildir. Görüşme esnasında meydana gelen teknik aksaklıklar eğer ki mettapsikoloji uygulamasından kaynaklanıyorsa bu durumun resmi kayıtlar ile ispatı halinde site yönetimi hak kayıplarını telafi etmekle yükümlüdür.

4.13. mettapsikoloji DANIŞMAN ve UZMAN arasında bir aracı rolündedir.

4.14. mettapsikoloji uzmanlardan gerekli sertifika ve belgeleri talep ederek uzmanlık durumunu kontrol eder ancak bu konuda garantör değildir. UZMAN tarafından beyan edilen gerçek dışı bilgiler ve belgeler UZMAN’ın sorumluluğundadır. mettapsikoloji i uygulamasında hizmet veren UZMANLARIN yetkinlikleri, verilecek hizmetin kalitesi mettapsikoloji uygulamasının garantörlüğünde değildir.

4.15 mettapsikoloji uygulaması DANIŞAN ve UZMAN seçme konusunda tek taraflı insiyatife sahiptir. mettapsikoloji yönetimi dilediği kişi üye yapmak, dilediği kişilerin üyeliğini sonlandırmak ya da üyelik talebini reddetme hakkına sahiptir. Aynı şekilde mettapsikoloji uygulamasında hizmet vermek isteyen UZMANLARIN seçiminde de mettapsikoloji yönetimi tek hak sahibidir. Danışan dilediği zaman UZMAN değiştirme ya da üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

4.16. mettapsikoloji uygulamasını kullanan, hizmet alan ve hizmet veren tüm kişiler mettapsikoloji uygulamasının ilkelerine ve misyonuna saygı duymak zorundadır.

4.17. DANIŞANLAR UZMANLARIN sertifika ve diplomalarını görme hakkına sahiptir. Bu konuda e-mail ya da canlı destek üzerinden iletişime geçen danışanlar istedikleri UZMAN’ın lisans / yüksek lisans ya da eğitim sertifikalarını talep edebilirler. Bu konuda mettapsikoloji uygulaması UZMANLARIN sertifika üzerinde yer alan kişiler bilgiler, sertifika numaraları gibi bilgilerin görünmesini engelleyerek DANIŞANA sertifika ve eğitim bilgileriyle ilgili bilgi verebilir. Sözleşmeyi kabul eden UZMANLAR bu maddeyi kabul ettikleri beyan ve taahhüt ederler.

4.18. Etik ilkeler gereği UZMANLAR DANIŞANLARA tavsiye ya da öneri veremez. Terapi esnasında verilen tavsiye ya da önerilerden tamamen UZMANLAR sorumludur. Terapi esnasında yapılan önerilerden ya da tavsiyeden mettapsikoloji uygulaması sorumlu değildir. Bu konular neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan mettapsikoloji uygulaması sorumlu tutulamaz.

4.19. mettapsikoloji uygulamasında gerekli zamanlarda güncelleme yapılabilir. Bu tür durumlarda DANIŞAN’ın ya da UZMAN’ın hak kayıpları ( oturumun yarıda kesilmesi, bağlantının sağlanamaması) vs gibi durumlarda mettapsikoloji yönetimi gerekli telafiyi ( kalan seans süresinin tamamlanması, seansın başka zamana alınması) yapmakla yükümlüdür.

4.20. Çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmetinde gizlilik esastır. Gizlilikle ilgili bilgilendirme UZMAN tarafından seansın başında danışana aktarılır. Bu konuda bilgi vermek UZMAN’ın sorumluluğundadır. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak savcılık ya emniyet birimlerinin talebi doğrultusunda, ibraz edilen belgeler neticesinde danışanla ilgili gerekli bilgiler emniyet güçlerine iletilir.

4.21. mettapsikoloji uygulaması üzerinden yapılan görüntülü, sesli ve mesajlaşma seansları mettapsikoloji uygulaması üzerinden kayıt altına alınmaz.

4.22. . mettapsikoloji uygualaması üzerinden yapılan görüntülü, sesli ve mesajlaşma seansları UZMAN ve DANIŞAN’ın ortak izinleri ile DANIŞAN ya da UZMAN tarafından kayıt altına alınabilir. Bu konuda tüm sorumluluk DANIŞAN ya da UZMAN’a aittir. Eğer ki görüşme esnasında DANIŞAN ya da UZMAN gizli şekilde kayıt tutmaya çalışırsa bu konuda doğacak olan sorumluluklardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

4.23. DANIŞAN almış olduğu seansı açığa alma yada iptal etme hakkına sahiptir.

4.24. DANIŞAN üye olduğu profil üzerinden en fazla bir defa seansını iptal etme hakkına sahiptir. Seans iptal ve ücret iadesi için 24 saat öncesinde ana sayfa üzerinden site yönetimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Seansa 24 saatten az bir süre varsa ücret iadesi talebi gerçekleştirilmez. Aynı danışan ikinci defa oturumunu iptal etmek isterse ücret iadesi yapılmaz. DANIŞAN üye olduğu profil üzerinden en fazla iki defa seansını erteleme hakkına sahiptir. Aynı DANIŞAN üçüncü kez seansını ertelemek istediğinde bu talebi kabul edilmez. DANIŞAN seans gününde seans zamanını ertelemeyeceğini kabul eder. Seans erteleme talepleri en az bir gün öncesinde site yönetimine bildirilmelidir. Seans günü DANIŞAN ya seans olarak satın alınan zamanda görüşmeye katılacak ya da görüşmeye istinaden ödediği ücretin iade edilmesinden vazgeçeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.25. . mettapsikoloji uygulaması ve UZMAN tarafından iptal edilen ücret DANIŞANA iade edilir.

4.26. . mettapsikoloji uygulamasında belirlenen çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık ücretleri site yönetimi tarafından belirlenir. Site yönetimi fiyatlandırma üzerindeki değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.27. . mettapsikoloji yönetimi belirlediği zamanlarda fiyatlandırmayı değiştirebilir.

4.28. DANIŞAN çevrimiçi terapi / çevrimiçi danışmanlık hizmetinden faydalanabilmek için seans öncesinde ödemesini yapmak zorundadır. Gerekli ücret banka kartı / kredi kartı üzerinden srpe aracılığıyla sağlanmaktadır. DANIŞAN birden fazla seans satın alabilir. Oturum sonunda seansa aynı uzmanla devam etmek isteyen DANIŞAN UZMAN’ın uygun olması durumunda seansa devam edebilir. Ancak bir sonraki saat için UZMAN’ın randevusu olması ya da uygun olmaması durumunda . mettapsikoloji uygulaması sorumluluk kabul etmez.

4.29. DANIŞAN’ın yapmış olduğu tüm görüşmeler ödemeyi gerçekleştirdikten sonra kendi profil sayfasında gözükmektedir. DANIŞAN’ın bugüne kadar yapmış olduğu görüşmeler profil sayfasından takip edilebilir.

4.30. DANIŞAN siteye ödeme yaparken ödeme alt yapısı olan srpe nin yetkilendirilmiş olduğunu kabul eder. Yapılan ödemelerde bir usulsüzlük görüldüğü taktirde . mettapsikoloji yönetim ekibi DANIŞANIN ödemesine müdahale etme hakkını saklı tutar.

4.31. Kredi kartı ile yabancı para birimi üzerinden yapılacak ödemelerde , ödeme anındaki TCMB Satış Kuru esas alınır. Yurt içi ve yurt dışı danışanlarda farklı ödeme seçenekleri mevcuttur. Yurt dışından seans alan danışan bu farklılığı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.32. DANIŞAN’ın kendisine ait olmayan bir banka kartı / kredi kartı üzerinden yapmış olduğu ödemede banka kartı / kredi kartı sahibinin itiraz üzerine yazılı olarak dilekçe alınır. DANIŞAN, yapılan eylemle ilgili gerekli mercilere iletilir ve bu süre zarfında danışanın profili dondurulur.

4.33. Çevrimiçi Terapi / Çevrimiçi Danışmanlık anlık sunulan bir hizmettir. Bu duruma istinaden ilgili yasa gereği DANIŞAN’lar cayma hakkını kullanamazlar. Aktarılan seans ücreti hiçbir surette iade edilmez.

4.34. UZMAN . mettapsikoloji uygulamasında çevrimiçi gözüktüğü durumlarda seansa uygun olduğunu beyan etmiş olur. UZMAN’ın çevrimiçi olması durumuna karşın oturuma katılmazsa ve bu durum DANIŞAN tarafından e-mail ya da canlı destek yoluyla site yönetimine bildirilirse site yönetimi UZMAN’la iletişime geçmeye çalışır. UZMAN’la iletişime geçilemezse eğer DANIŞAN’ın ödemiş olduğu ücret UZMAN’dan tahsil edilir.

4.35. DANIŞANLAR UZMANLARDAN gelecek tarihler için randevu satın alabilir. Gelecek tarihli randevular için UZMANLAR müsaitlik durumlarının beyan edildiği takvimi üç haftalık süreyle düzenlemek zorundadırlar.

4.36. DANIŞAN’ın gelecek tarihli almış olduğu seansları iptal etme ve açığa alma hakkı vardır. Bu durumlarda 4.24’te ifade edilen hükümler geçerlidir.

4.37. DANIŞAN seanstan sonra UZMANLA ya da . mettapsikoloji uygulamasıyla ilgili görüşlerini beyan etme hakkına sahiptir. Görüşme sonrasında açılan panelden DANIŞAN seansa ya da mettapskoloji uygulamasına yönelik görüşlerini iletebilir. DANIŞAN bu görüşlerin herkese açık bir şekilde yayınlanacağını kabul etmiş sayılır. Görüşmeye ilişkin görüşlerde genel ahlak kurallarını aşacak şekilde bir görüş söz konusuyla . mettapsikoloji yönetimi bu yorumu silebilir. Bu konuda DANIŞAN yorumuna istinaden doğacak hukuki sorumluluktan meshuldür.

4.38. Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, . mettapsikoloji yönetimi tarafından DANIŞANLARIN ve UZMANLARIN site içerisinde yapacakları tüm işlemlerde kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenliği amacıyla gerekli tedbirleri aldığını ve ortaya çıkacak olan aksaklıklarda gerekli müdahaleyi yapmayı taahhüt eder. Bu aşamada bilgilerin güvenli bir şekilde korunması, üçüncü kişilerle paylaşılmaması, zarar uğramasının engellenmesi ve silinmesi durumlarına yönelik teknolojik, teknik ve ekonomik durumun elverdiği sürece tedbirleri almaktadır. Ancak internet ortamında gerekli güvenliğin tam anlamıyla karşılanamayacağını da beyan eder. Güvenlik nedeniyle ortaya çıkabilecek olan aksaklıkların tam anlamıyla engellenmesi mümkün olmayacağından bu konuda ortaya çıkacak maddi ve manevi zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder. DANIŞAN ve UZMAN işbu kullanım şartlarını kabul etmiş olur.

4.39.E. mettapsikoloji yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12.maddesine istinaden işlenen verilerin , kanuni olmayan yollarla başka birinin eline geçmesi durumunda, bilgileri elde edilen kişiye en kısa sürede bilgi vermeyi taahhüt eder.

4.40. . mettapsikoloji yönetimi tarafından alınan bütün tedbirlere rağmen bazen önlenmesi mümkün olmayan mücbir sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir. . mettapsikoloji yönetimi kontrolü dışında gerçekleşen (altyapı sorunları, internet altyapısındaki arızlar, doğal afetler, savaş, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları vs.) durumlarda meydana gelebilecek veri kayıplarından ya da hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

4.41. . mettapsikoloji yönetimi DANIŞANLARA ya da UZMANLARA hizmetin sürekli, güvenli ve kesintisiz şekilde devam edeceğine dair bir garanti veya taahhüt vermez.

4.42. İşbu sözleşmede meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir.

4.43. İşbu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflar tarafından kabul edilmiştir.

4.44. Bu sözleşme DANIŞAN’ın üye olduğu tarihten üyeliğini iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

4.45. İşbu sözleşmede de olduğu üzere, DANIŞAN ya da UZMAN’ın vefatı, . mettapsikoloji sitesinin ticari faaliyetten çekilmesi, faaliyetin sonlandırılması ya da durdurulması durumlarında tarafların sözleşme gerekliliklerini yerine getiremeyeceği anlaşılıyorsa haklardan vazgeçilir. Taraflar hizmetin yerine getirilemeyeceği durumlar ortaya çıktığında karşılıklı olarak talepte bulunmayacaklardır.

4.46. . mettapsikoloji sitesinde kullanılan tüm bileşenler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır.UZMAN, DANIŞAN ya da site yönetimi . mettapsikoloji uygulamasına yönelik tasarım ve altyapı bileşenlerini çoğaltamaz ve kopyalayamaz. Bu tür durumlarda ortaya çıkacak her türlü zararı , bu zarar uğratan kişi tarafından karşılanması zorunludur.

4.47. Yoruma dayalı durumlarda . mettapsikoloji uygulamasının teamülleri esas alınır.

4.48. Platform'da bulunan tüm yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı mettapsikolojiye aittir. Mettapsikoloji, Kullanıcı'nın ;
(i) Platform'u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme'de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden;
(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;
(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;
(iv) Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan;
(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

4.49. mettapsikoloji, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform'a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform'un kullanılması ile Kullanıcı'nın Platform'u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere mettapsikolojinin her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

4.50. Kullanıcı, Platform'da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı'ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

4.51. mettapsikoloji, 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile "yer sağlayıcı" sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda mettapsikolojinin içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu çerçevede Kullanıcı, mettapsikolojinin Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı mettapsikolojinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.52. Kullanıcı, Platform üzerinden mettapsikolojinin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya bunların içeriği hakkında mettapsikolojinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.