ETİK KURALLAR
Mettapsikoloji.online ailesi olarak uzmanlarımızın Amerikan Danışma Etiği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanı İçin Etik Kurallar ve Türk Psikologlar Derneği Etik Kurallarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
 
1-Amerikan Danışman Etiği (Görüntülemek için tıklayınız)
 
GİRİŞ
 
       Danışmanlar, danışmanlık mesleğinin artık şahsen, yüz yüze etkileşimlerle sınırlı olmayabileceğini bilmelidir. Danışmanlar, mesleğin gelişen niteliğini uzaktan danışmanlık, teknoloji ve sosyal medya açısından aktif olarak anlamaya çalışır ve bu tür kaynakların müşterilerine daha iyi hizmet vermek için nasıl kullanılabileceğini bilir. Danışmanlar bu kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmaya gayret ederler. Danışmanlar, uzaktan danışmanlık, teknoloji ve sosyal medya kullanımıyla ilgili ek kaygıları anlar ve gizliliği korumak ve bu tür kaynakların kullanımı için yasal ve etik gereklilikleri karşılamak için her türlü çabayı gösterir. 
 
H.1. BİLGİ VE HUKUKİ HUSUSLAR
 
H.1.a. Bilgi ve Yetkinlik
      Uzaktan danışmanlık kullanımıyla ilgilenen danışmanlar, teknoloji ve / veya sosyal medya ve ilgili teknik, etik ve yasal konularla ilgili bilgi ve becerileri geliştirir (örneğin, özel sertifikalar, ek kurs çalışmaları).
 
H.1.b. Yasalar ve Tüzükler
     Psikolojik danışma uygulamalarında uzaktan danışmanlık, teknoloji ve sosyal medya kullanımına katılan danışmanlar, hem danışmanın uygulandığı yerin hem de danışanın ikamet ettiği yerin yasa ve düzenlemelerine tabi olabileceklerini anlarlar. Danışmanlar, danışanlarının devlet sınırlarında veya uluslararası sınırlar arasında danışmanlık uygulamalarını düzenleyen geçerli yasal hakların ve kısıtlamaların farkında olmalarını sağlar.
 
H.2. BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY VE GÜVENLİK
 
H.2.a. Bilgilendirilmiş Onay ve Açıklama
Danışanlar, uzaktan danışmanlık, sosyal medya ve / veya teknolojiyi danışma sürecinde kullanıp kullanmayacaklarını seçme özgürlüğüne sahiptir. Yüz yüze danışma için danışman ve danışan arasındaki olağan ve geleneksel bilgilendirilmiş onay protokolüne ek olarak, uzaktan danışmanlık, teknoloji ve / veya sosyal medya kullanımına özgü olan aşağıdaki konular bilgilendirilmiş onay sürecinde ele alınmaktadır:
Uzaktan danışmanlık bilgileri, uygulamanın fiziksel yeri ve iletişim bilgileri; 
Uzaktan danışmanlık, teknoloji ve / veya sosyal medya kullanımına katılmanın riskleri ve yararları;
Teknoloji başarısızlığı(eksikliği, arızası) olasılığı ve alternatif hizmet sunumu yöntemleri;
Öngörülen tepki(cevap) süresi;
Danışman bulunmadığında izlenecek acil durum prosedürleri;
Saat dilimi farkları;
Hizmet sunumunu etkileyebilecek kültürel ve / veya dil farklılıkları; 
Sigorta yardımlarının reddedilmesi;
Sosyal medya politikası
 
H.2.b. Danışman Tarafından Tutulan Gizlilik
    Danışmanlar, elektronik kayıtların ve iletimlerin gizliliğinin korunmasının sınırlarını kabul eder. Danışanları, bireylerin bu tür kayıtlara veya yayınlara (örneğin, meslektaşlar, denetçiler, çalışanlar, bilgi teknolojileri uzmanları) yetkili veya yetkisiz erişime sahip olabileceği konusunda bilgilendirir.
 
H.2.c. Sınırlamaların Kabulü
    Danışmanlar, teknolojiyi kullanırken danışanları gizliliğin doğal sınırları hakkında bilgilendirir. Danışmanlar, terapi sürecinde danışanların bu aracı kullanarak açıklanan bilgilere izinli ve / veya yetkisiz erişimin farkında olmalarını ister. (?)
 
H.2.d. Güvenlik
    Danışmanlar, web sitelerinde ve / veya geçerli yasal gereklilikleri karşılayan teknolojiye dayalı iletişimlerde mevcut şifreleme standartlarını kullanır. Danışmanlar herhangi bir elektronik ortamda iletilen bilgilerin gizliliğini sağlamak için makul önlemler alırlar.
 
H.3. DANIŞAN DOĞRULAMA 
 
      Danışanlarla etkileşim kurmak için uzaktan danışmanlık, teknoloji ve / veya sosyal medya kullanımına katılan danışmanlar, başlangıçta ve tedavi sürecinde danışanın kimliğini doğrulamak için önlem alırlar.
Doğrulama, kod kelimeleri, sayıları, grafikleri veya diğer tanımsız tanımlayıcıları kullanmayı içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
 
H.4. UZAKTAN DANIŞMANLIK İLİŞKİSİ
 
H.4.a. Faydalar ve Sınırlamalar
       Danışmanlar, danışanlara danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında teknoloji uygulamalarını kullanmanın yararları ve kısıtlamaları hakkında bilgi verir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu teknolojiler arasında bilgisayar donanımı ve / veya yazılımı, telefonlar ve uygulamalar, sosyal medya ve internet tabanlı uygulamalar ve diğer ses ve / veya video iletişimi veya veri depolama aygıtları veya ortamları bulunur. 
 
H.4.b. Uzaktan Danışmanlıkta Mesleki Sınırlar
      Danışmanlar, danışanları ile profesyonel bir ilişki sürdürmenin gerekliliğini anlamalıdır. Danışmanlar, teknolojinin uygun kullanımı ve / veya uygulaması ve danışmanlık ilişkisi içindeki kullanımının sınırlamaları (örneğin, gizliliğin eksikliği, kullanım uygun olmadığı zamanlar) ile ilgili olarak danışanlar ile profesyonel sınırları tartışır ve oluşturur.
 
H.4.c. Teknoloji Destekli Hizmetler
      Teknoloji destekli hizmetler sunarken danışmanlar, danışanların entelektüel, duygusal, fiziksel, dilbilimsel ve işlevsel olarak uygulamayı kullanabilecekleri ve uygulamanın müşterinin ihtiyaçlarına uygun olduğunu belirleme konusunda makul çaba gösterir. Danışmanlar, danışanların teknoloji uygulamalarının amacını ve işleyişini anladığını teyit eder ve olası yanlış anlamaları düzeltmek, uygun kullanımı bulmak ve sonraki adımları değerlendirmek için danışanları takip eder. 
 
H.4.d. Hizmetlerin Etkinliği
      Uzaktan danışmanlık hizmetleri danışman ya da danışan tarafından etkisiz sayıldığında, danışmanlar hizmetleri yüz yüze yapmayı düşünürler. Danışman yüz yüze hizmet sağlayamıyorsa uygun hizmetleri belirlemesinde danışana yardımcı olur. 
 
H.4.e. Erişim
       Danışmanlar, teknoloji destekli hizmetler sunarken ilgili uygulamalara makul erişim konusunda danışanlara bilgi sağlar.
 
H.4.f. İletişim
Elektronik Ortamdaki Farklılıklar
       Danışmanlar, yüz yüze ve elektronik iletişim (sözsüz ve sözlü ipuçları) arasındaki farkları ve bunların danışma sürecini nasıl etkileyebileceğini düşünmektedir. Danışmanlar, danışanları, elektronik olarak iletişim kurarken, görsel işaretlerin ve ses tonlama eksikliğinden kaynaklanan olası yanlış anlamaların nasıl önleneceği ve ele alınacağı konusunda eğitirler. 
 
H.5. KAYITLAR VE WEB BAKIMI
 
H.5.a. Kayıtlar
       Danışmanlar, elektronik kayıtları ilgili yasa ve kanunlara uygun olarak tutarlar. Danışmanlar kayıtların elektronik ortamda nasıl tutuldukları konusunda danışanları bilgilendirir. Bu bilgilendirme, kayıtlara atanan şifreleme türünü,  güvenliği ve işlem kayıtlarının ne kadar süreyle arşiv depolamasında saklanıp saklanmadığını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. (?)
 
H.5.b. Müşteri Hakları
       Uzaktan danışmanlık hizmetleri sunan ve / veya profesyonel bir web sitesi sunan danışmanlar, danışan haklarını korumak ve etik kaygıları gidermek için ilgili lisans ve profesyonel sertifika kurullarına elektronik bağlantılar sağlar.
 
H.5.c. Elektronik Bağlantılar
        Danışmanlar düzenli olarak elektronik bağlantıların çalışmasını ve profesyonelce uygun olmasını sağlar.
 
H.5.d. Çok kültürlülük ve Engellilikle İlgili Hususlar
       Web sitelerinin devamlılığını sağlayan danışmanlar, engelli insanlara erişim sağlar. Mümkün olduğunda, farklı bir ana dili olan danışanlar için çeviri imkanları sağlar. Danışmanlar, bu tür çevirilerin ve erişilebilirliklerin kusurlu yapısını kabul eder.
 
H.6. SOSYAL MEDYA
 
H.6.a. Sanal Profesyonel Varlık
       Danışmanların sosyal medya kullanımı için profesyonel ve kişisel bir varlık sürdürmek istedikleri durumlarda, iki tür sanal varlığı ayırt etmek için ayrı ayrı profesyonel ve kişisel web sayfaları profilleri oluşturulur.  
 
H.6.b. Bilgilendirilmiş Onamın Bir Parçası Olarak Sosyal Medya
        Danışmanlar, bilgilendirilmiş onam prosedürünün bir parçası olarak, sosyal medya kullanımının yararlarını, kısıtlamalarını ve sınırlarını danışanlarına anlaşılır bir şekilde açıklar.
 
H.6.c. Danışan Sanal Varlığı
        Danışmanlar, bu tür bilgileri görüntüleme izni alınmadıkça, danışanların sosyal medyadaki varlıklarının mahremiyetine saygı gösterir.
 
H.6.d. Kamusal Sosyal Medya Kullanımı
        Danışmanlar, gizli bilgileri kamuya açık sosyal medya aracılığıyla ifşa etmekten kaçınmak için önlemler alır.
2- Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Görüntülemek için tıklayınız)
 
3- Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (Görüntülemek için tıklayınız)